© 2018 by Habikta.co.il, Hasharon Israel, 054-4400987

משחקי תפקידים -  מה זה? ולמה זה טוב?

 

עולמם של הילדים, עולם מורכב הוא. 

ילדינו חווים בכל יום מגוון רחב של חוויות, מהעולמות השכליים, הרגשיים והחברתיים. 

לא את כל החוויות הללו הם מספיקים או מצליחים, לעבד במסגרת הרגילה של החיים - בית, בית ספר, חוגים וכו׳. 

 

משחק התפקידים, בידיו של מדריך מנוסה, הינו כלי חשוב המאפשר לילד פורקן של חוויות המעסיקות אותו באמצעות דמות אשר אותה הוא משחק, והכל בסביבה מוגנת ומכילה.

באמצעות משחק התפקידים יכולים הילדים לנסות ולתקשר עם חבריהם לקבוצה באופן שהיה קשה להם ביום יום. כך, למשל, שני אחים המגיעים לשחק יחדיו, יכולים לשנות את הדינמיקה ביניהם לטובה באמצעות המשחק. האח הצעיר יכול לשחק לוחם חזק ואימתני שיקנה לו מעט בטחון עצמי שחסר לו, ואילו עם האח המבוגר יותר ניתן יהיה לעבוד, דרך הדמות שלו, על רגישות, סבלנות ובטחון עצמי. ילדים דומינננטיים יכולים למצוא חדווה בלהיות חלק מצוות וקבוצה, וילדים מופנמים יכולים לבטא צדדים יצירתיים שלהם בסביבה מוגנת. תשומת לב פרטנית לכל ילד וילד מאפשרת לנו למקסם את התועלת העצומה שטמונה במשחק התפקידים.