© 2018 by Habikta.co.il, Hasharon Israel, 054-4400987

איך משחקים משחקי תפקידים? 

במסגרת משחק תפקידים כל ילד בוחר דמות שהוא רוצה לשחק וביחד עם חבריו לקבוצה ובהנחיית מדריך יוצא להרפתקאות מסעירות ברחבי הדמיון.

 

המשחק משוחק בקבוצות קטנות של עד 10 ילדים, סביב שולחן, וכמעט ללא עזרים חיצוניים. 

 

המדריך הוא שאחראי לטוויית העולם, הסיפור והחוויות שהילדים חווים וזה התפקיד שלו לסייע לילדים להפעיל את הדמיון. בבואו לתאר פונדק דרכים בו השחקנים מבקרים, אין תפאורה, תמונות, סרטים או כל דבר אחר שמסייע לו לעשות כן. הוא יספר להם על גודל המבנה, החומרים מהם הוא עשוי, כמה שולחנות יש בחדר, וכמה אנשים נמצאים בו. הוא יתאר את הריחות שבחדר, התאורה שבו, ואת מראהו של בעל הפונדק, לעתים עד רמת הלבוש וסגנון השפם שלו, והכל כדי לטוות לילדים תמונה מציאותית ועקבית של הסביבה הדמיונית שבה המשחק מתנהל. 

דמויות הילדים הן לרוב דמויות ארכי-טיפיות, פשטניות, אשר הולכות והופכות מורכבות ועמוקות ככל שגיל הילדים המשתתפים עולה. אם ילדי כיתה ג׳ מסתפקים לעתים בלדעת שהדמות שלהם היא של מכשף מסתורי לבוש גלימה סגולה, הרי שילדי כיתה ז׳ יכתבו עבור הדמויות שלהם רקע מקיף שיספר מהיכן באו, מה קרה להם בחייהם עד לתחילת המשחק, מהן המוטיבציות שלהם והחששות שלהם. מצויידים בעומק דמותי זה ישחקו הילדים משחק יותר מורכב רגשית, שמבוסס על תקשורת רבה יותר בין השחקנים עצמם.

כל ההרפתקאות שלנו הן הרפתקאות מקוריות, אשר נכתבו על ידינו, והמשחק משוחק בעולם אשר בנינו במשך כ-25 שנים של משחק, ואשר לעושרו ההיסטורי, הגיאוגרפי והתרבותי תרמו עשרות רבות של שחקנים ומדריכים.

משחקי תפקידים הם לכל אחד, בנים ובנות, ואנחנו מדריכים ילדים מגילאי 7 ואילך. מקובל לחשוב שילדים יצירתיים, סקרנים ובעלי דמיון מפותח הם שנהנים ממשחקי תפקידים, אבל אנחנו גילינו במהלך השנים שכל הילדים הם כאלה, גם אם עדיין לא יודעים את זה.

למי זה מתאים?